Dokumenty

Je důležité, abyste s vyřizováním dokumentů začali s dostatečným předstihem. Níže uvedené dokumenty je nutné zaslat do destinace nejlépe 6 týdnů a nejpozději 4 týdny před plánovaným obřadem. Některé termíny svateb (obzvlášť červenec, srpen) mohou být zamluvené jinými páry pár měsíců dopředu. Pokud si chcete být jisti vybraným termínem, s ohledem na dostupnost oddávajícího, plánujte svatbu ve všední dny, nejlépe dopoledne.

Následující doklady nebo jejich kopie budou potřebné pro uspořádání právoplatného obřadu v Řecku.  Tyto doklady si zajistíte sami tím, že zažádáte o jejich vydání matriční úřad v místě Vašeho bydliště nebo okopírujete již vydané dokumenty.

  1. Občanské průkazy ( OP) nebo cestovní pasy (CP) obou snoubenců. Do obálky si připravíte pouze čitelně skopírováné černo-bílé nebo barevné fotokopie (neověřené) buďto OP  (obě strany OP )nebo CP ( pouze dvojlist s fotografií a osobními údaji).  Zkontrolujte platnost dokladů, pamatujte, že by měly být platné ještě 3 měsíce po datumu plánované svatby.
  2. Opisy rodných listů (RL) obou snoubenců. Příjímají se úředně ověřené kopie RL nebo si společně s doklady uvedenými pod bodem 3. zažádáte na matrice o vydání duplikátů RL, které vložíte do obálky ( zůstávají v archivu řeckého matričního úřadu)
  3. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství ( angl. Certificate of no impediment to marriage) – každý snoubenec  zvlášť si zažádá o vydání vlastní matriční úřad, který nejpozději do 30-ti dnů ( ale obvykle do 2-3 pracovních dnů) po uhrazení správního polatku 500 ,- Kč vydá toto osvědčení. Pozor! Platnost shora uvedeného dokumentu je 6 měsíců, proto si o něj nežádejte příliš brzo. Pro jeho vydání si je třeba připravit RL a OP, pokud jste rozveden/a nebo vdovec/vdova nebo došlo ke změně jména nebo osvojení/adopci, je třeba matrice donést doklad dokazující rozvod manželství/úmrtní list/doklad o změně jména/adopční list atd.
  4. ***Pouze pro Ty, pro které plánovaný sňatek není prvním sňatkem.        Pokud jeden ze snoubenců se již dříve nacházel v manželství, je třeba řeckému matričnímu úřadu přednést rozsudek o rozvodu manželství/nebo v případě, že manžel/ka zemřel/a – předkládá se ověřenou kopii úmrtního listu zemřelé/ho. Taktéž pokud došlo k změně jména, osvojení nebo adopci, je třeba přiložit příslušný doklad potvrzující výše uvedené.